Murmuu-teatteri ry vuosikokous 28.3.2023 klo 18:30

14.03.2023

Murmuu-teatteri ry:n vuosikokous järjestetään tiistaina 28.3.2023 klo 18.30. Kokous järjestetään TEAMS -kokouksena.


Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 10§ määräämät asiat.


Ilmoittautuminen sähköpostitse teatteri@murmuu.fi 25.3.2023 klo 18.00 mennessä. Ilmoittautuneille toimitetaan osallistumisohjeet sähköpostitse vähintään yhtä vuorokautta ennen kokousta.

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Kokouksen esityslista
 5. Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös ja vuosikertomus sekä toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
 7. Vahvistetaan vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio
 8. Määrätään vuosikokouksessa valittavien toimihenkilöiden palkkiot
 9. Määrätään toimivien ja kannattavien jäsenten jäsenmaksut
 10. Valitaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja ja vähintään neljä mutta enintään yksitoista jäsentä
 11. Valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, sekä muut tarpeelliseksi katsotut tilapäiset toimihenkilöt
 12. Muut johtokunnan esittämät tai johtokunnalle viimeistään helmikuun 15. päivään mennessä esitetyt asiat: Ei käsiteltäviä asioita

Kaikki jäsenet tervetuloa!


T. Johtokunta